Individuální výuka

 • 400 Kč  ( první lekce )
 • 800 Kč  ( jedna lekce / 60 minut )
 • 600 Kč ( jedna lekce / 45 minut )

   První hodina

 • jedná se o poznávací hodinu, kdy si poslechnu hlasové dispozice žáka a zjistím jeho předpoklady  a přání. Poté sestavím výukový plán    „ušitý“ přímo na míru

Skupinové kurzy

 • 1.500 Kč / 6 lekcí  ( 250 Kč za lekci ) více viz jednotlivé kurzy Skupinové kurzy zpěvu
 • délka lekce je 60 minut

 Podmínky – Individuální lekce

 • student se omluví minimálně 1 den předem ( do 16.hodiny ), že se na výuku nedostaví, jinak lekce propadá. V opačném případě bude lekce nahrazena.
 • důvod absence nějak neovlivňuje, zda lekce bude omluvena. Důležitá je včasnost Vaší omluvy.
 • pozdní příchod na výuku není nahrazen ( lekce skončí ve stejný čas, jak bylo předem domluveno )
 • zaplacením faktury vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami výuky

Podmínky – skupinové kurzy 

 • nedostavíte -li se na výuku, lekce propadá
 • po domluvě lze lekci nahradit v dalším probíhajícím kurzu v jiný den
 • zaplacením faktury vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami výuky

 Platba individuální výuku

 • lekce se platí minimálně na jeden daný kalendářní měsíc
 • platba proběhne nejpozději k 25. dni před začátkem následujícího kalendářního měsíce
 • pokud žák/žákyně nestihne platbu provést v daném termínu, nemá na výuku nárok, až do té doby, než bude školné uhrazeno
 • možnost platby pouze na bankovní účet  115-2219060277 / 0100
 • variabilní symbol: číslo faktury, nebo do poznámky připíšete jméno a příjmení