Hlasové poradenství a hlasová terapie

 

 

 

       

        Hlasové poradenství

  • pro všechny, kteří ve své práci mnoho namluví ( např. učitelé, lektoři, telefonní operátoři, moderátoři, herci…)
  • náplní výuky je uvolnění těla, dechová cvičení, probuzení a rozvoj hrudních a hlasových rezonancí, posazení hlasu, hlasová cvičení, artikulační cvičení
  • odstranění zlozvyků týkajících se mluvení, dýchání…

 

         Hlasová terapie

  • pro všechny, kteří chtějí mít hudební sluch ( kteří chtějí správně intonovat a rozlišovat intonační nepřesnosti ve zpěvu a celkové hudbě )
  • máte-li pocit, že Vaše uši neumí rozeznat zda zpíváte „čistě“, můžete si myslet, že máte tzv. hudební „hluch“. Jedná se však o psychický blok, který se utvořil pravděpodobně již v dětství ( vlivem psychického bloku, se v mozku přeruší komunikace mezi sluchem a hlasivkami )
  • úkolem těchto lekcí je, odblokovat , překonat minulost, která nám způsobila blok a začít tak nově rozvíjet hudební sluch
  • náplní výuky je uvolnění těla, dechová cvičení, probuzení a rozvoj hrudních a hlavových rezonancí, posazení hlasu, hlasová+intonační+artikulačni cvičení