Mým cílem je

 • naučit žáka/žákyni správné dechové opoře a zdravé používání hlasového aparátu
 • umět propojit různé techniky zpěvu ( např. pop,rock…. dle žákových představ)
 • umět používat „spodní“ (hrudní) i „horní“ hlasový rejstřík ( falzet)naučit žáka/žákyni interpretaci a stylové frázování
 • naučit vystupovat před publikem a správně používat mikrofon

  Průběh výuky

 • uvolnění těla
 • technika dýchání
 • posazení hlasu
 • rozvoj hrudních a hlavových rezonancí
 • hlasová cvičení
 • procvičování získaných dovedností na konkrétních písních s hudebním podkladem ( žák se učí píseň stylově frázovat; vytvářet improvizace, feelingy a jiné stylové prvky )
 • ke každému studentovi přistupuji individuálně (každému vyhovuje jiný přístup a jiný způsob práce)

 

Co by měl umět kvalitní zpěvák a co se můžete naučit?

 • dechová opora ( správné dýchání a používání bránice )
 • rezonance ( využívání rezonančních bodů ke zdravému používání hlasivek )
 • rytmus ( rozvíjení cítu i pro těžší rytmy )
 • intonace ( intervalové skoky,správné a přesné zpívání těžších písní )
 • artikulace ( správná a zřetelná výslovnost při zpěvu )
 • frázování ( rozvíjení citu pro stylovost a pojetí. Každý žánr má svá osobitá specifika.)
 • výraz a interpretace ( procítění písně )
 • Improvizace a feelingy ( umění osobitého provedení písně a nebo profesionálního zamaskování výpadku paměti )
 • práce s mikrofonem ( zpěv bez a s mikrofonem je rozdílný )
 • duety a vícehlasy ( umět si zazpívat do vlastní písně druhý hlas, zazpívat vokály do písně někoho jiného )