Skupinový kurz zpěvu pro dospělé

 • zaměření na pěveckou techniku stejně jako při individuální výuce, avšak bez individuálního přístupu
 • naučíte se ovládat svůj hlas a základy pěvecké techniky ( dechová technika, rezonance – šetříte si hlasivky, zpěv zpěváka nebolí )
 • rozhýbete své hlasivky i tělo
 • naučíte se zdravě dýchat ( více energie , lepší zvládání stresových situací )
 • odpoutáte mysl od všech starostí
 • probudíte svou představivost a kreativitu
 • zazpíváte si písně různého charakteru ( jednohlas, vícehlas, kánon…)

 • lekce probíhají ve skupince 08 – 10 lidí
 • 6 lekcí na sebe navazující 
 • délka lekce : 60 minut

          podmínky pro výuku:

 • pokud se na lekci nedostavíte, lekce propadá a nebo si ji můžete nahradit v kurzu probíhající v jiný den ( např. zpíváte ve čtvrtek, můžete si nahradit v pondělí )
 • pro přihlášení do kurzu a podrobnější informace mne, prosím, kontaktujte:  zpevpraha@seznam.cz

 

      Skupinové lekce zpěvu pro mládež

 • zaměření na pěveckou techniku stejně jako při individuální výuce, avšak bez individuálního přístupu
 • zpěv v kolektivu i se solovými výstupy
 • rozvíjení hudebního cítění
 • rozvoj představivosti a kreativity
 • učení se správné výslovnosti řeči, zdravé dýchání a držení těla
 • cílem je naučit se ovládat svůj hlas a základy pěvecké techniky
 • pokud se na lekci žák/žákyně nedostaví, lekce propadá
 • pro přihlášení do kurzu a podrobnější informace mne, prosím, kontaktujte:  zpevpraha@seznam.cz